2-9
Công ty SASP
ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG
Đào tạo, diễn tập PCCC
SASP phối hợp với Công can PCCC TP. Hà nội tổ chức đào tạo và diễn tập
Nội bộ SASP

Tổng kết 2019 - 2020

Công ty cổ phần cung cấp Dịch vụ và Giải pháp là đơn vị quản lý vận hành Tòa nhà và khu đô thị. Sau nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi đã gặt hái được những thành công nhất định, đứng vững và khẳng định tên tuổi trên thị trường quản lý bất động sản, mang lại nhiều dịch vụ tiện ích cho cư dân và khách hàng.

Năm 2019 - 2020 Công ty đã mở rộng thêm địa bàn, quản lý thêm nhiều dự án mới và được cư dân, khách hàng đánh giá cao.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, cảm ơn sự đóng góp của cán bộ nhân viên, sự hợp tác của các nhà thầu và sự ủng hộ của cư dân, khách hàng đã luôn sát cánh cùng Công ty SASP.

Liên hệ với chúng tôi

SASP
Công ty CP BIC Việt Nam
MobiFone - Kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
MHDI