Công ty SASP
ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG
Đào tạo, diễn tập PCCC
SASP phối hợp với Công can PCCC TP. Hà nội tổ chức đào tạo và diễn tập
Nội bộ SASP

Thực tập PCCC cho cán bộ, nhân viên và dân cư

BQL, BQT Rainbow Linh Đàm đã phối kết hợp cùng lực lượng Công An PCCC thành phố Hà Nội tổ chức buổi đào tạo, diễn tập các nghiệp vụ về PCCC nhằm nâng cao kỹ năng cho cư dân và cán bộ nhân viên SASP trong công tác này.

Một vài hình ảnh của buổi đào tạo và diễn tập:

H1. Đào tạo lý thuyết

Liên hệ với chúng tôi

SASP
Ky thuat
Công ty CP BIC Việt Nam
MobiFone - Kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
MHDI