Công ty SASP
ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG
Đào tạo, diễn tập PCCC
SASP phối hợp với Công can PCCC TP. Hà nội tổ chức đào tạo và diễn tập

Sản phẩm dịch vụ

SASP tổ chức chương trình trao thưởng cho những khách hàng may mắn nhất khi sử dụng sản phẩm dịch vụ MobiFone
Tổ chức lễ quay số trúng thưởng chương trình Tắt Analog - Bật MobiFone năm 2016.
Teambuilding 2016 - Tôi là người VNPT. Đây chương trình SASP tổ chức cho VNPT Hà Nam với nhiều hoạt động ..

Liên hệ với chúng tôi

SASP
Ky thuat
Công ty CP BIC Việt Nam
MobiFone - Kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
MHDI