Công ty SASP
ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG
Đào tạo, diễn tập PCCC
SASP phối hợp với Công can PCCC TP. Hà nội tổ chức đào tạo và diễn tập

Nội bộ SASP

Kỷ niệm 6 năm từ những ngày đầu thành lập ...
Như một hoạt động thường niên, SASP luôn chú trọng đến công tác ...
Như một hoạt động hàng năm, Công ty SASP tổ chức cho CBNV một kỳ nghỉ chất lượng, nạp lại năng lượng cho tập thể nhân viên
Chào xuân Tân Sửu 2021, Công ty cổ phần cung cấp Dịch vụ và Giải pháp tổ chức tổng kết, tri ân đến cán bộ nhân viên và khách hàng
Diễn tập PCCC định kỳ tại các dự án với sự có mặt của các cơ quan chức năng luôn là ...

Liên hệ với chúng tôi

SASP
Ky thuat
Công ty CP BIC Việt Nam
MobiFone - Kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
MHDI