Công ty SASP
ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG
Đào tạo, diễn tập PCCC
SASP phối hợp với Công can PCCC TP. Hà nội tổ chức đào tạo và diễn tập
Nội bộ SASP

Đầu tư cơ sở hạ tầng Công ty SASP

Với nguồn lực tự có, Công ty Cổ phần Cung cấp Dịch vụ và Giải pháp thiết kế và thi công Văn phòng hoạt động của Công ty, tạo không gian thoáng đãng, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp cho cán bộ nhân viên.

Không gian phòng họp, hội nghị

Không gian làm việc chung

Phòng kế toán

Phòng nội bộ

Liên hệ với chúng tôi

SASP
Ky thuat
Công ty CP BIC Việt Nam
MobiFone - Kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
MHDI