Công ty CP Cung cấp dịch vụ và giải pháp
ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG
Chúc mừng 30/4 & 01/05
Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động 01/05
Đào tạo, diễn tập PCCC
SASP phối hợp với Công can PCCC TP. Hà nội tổ chức đào tạo và diễn tập
Tuyển dụng vị trí bảo vệ tòa nhà
Công ty CỔ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP (SASP) liên tục tuyển các vị an ninh, bảo vệ làm việc trong các tòa cao ốc, chung cư, khối văn phòng và khối cư dân
Nội bộ SASP

Công văn số 301/QLN (Bộ Xây dựng - Cục quản lý nhà và thị trường BĐS)

Theo Công văn số 301/QLN (Bộ Xây dựng - Cục quản lý nhà và thị trường BĐS)  về việc thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư, Bộ xây dựng đã ra quyết định công nhận CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP có đầy đủ điều kiện để thực hiện việc quản lý vận hành nhà chung cư theo đúng quy định.

Công văn số 301/QLN - Bộ xây dựng

- Đây là tiền đề quan trọng sau khi Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực kiện toàn bộ máy quản lý, vận hành, đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật cũng như nhu cầu thực tế của thị trường trong thời gian vừa qua.

Liên hệ với chúng tôi

Thong nhat Complex
Công ty CP BIC Việt Nam
MobiFone - Kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
MHDI